Min lokala hjälte

Nej till nya gäss vid Lötsjön

Blir ej fler.
Blir ej fler.
Picknickpoopers eller ett trevligt inslag i miljön? En sundbybergsbo hävdar det senare och har föreslagit att fler unga gäss planteras in.

Idén får dock tummen ned av stadsmiljönämnden.

Lötsjöns vita gäss har både fiender och fans. En fågelvän föreslog i ett medborgarförslag i höstas att fler gäss bör planteras in, efter betraktelsen att stammen blivit mindre och äldre. Detta skulle göra närmiljön mer trivsam, skrev förslagsställaren.

Men detta är inte aktuellt, klargörs i ett svar från stadsmiljönämndens ordförande Stefan Bergström. Däremot, skriver Bergström, görs just nu en naturvärdesinventering av sjöområdet för att se över förutsättningarna att bilda ett naturreservat.