Nej till nytt namn på tågstation

Kista Trafikverket fick avslag på sitt förlsag på namnbyte av pendeltågsstationen Helenelund i Sollentuna.

Myndigheten tyckte att stationen skulle heta Helenelund-Kista, med anledningen att det skulle locka tunnelbaneresenärer att i stället ta pendeltåget.

Men det var inget som Lantmäteriet nappade på. Kista ligger 15 minuters promenad från Helenelund och i en krissituation kan namnbytet i värsta fall också innebära en säkerhetsrisk – till vilken plats begär man en ambulans, Kista eller Helenelund? Därmed är det ett olämpligt stationsnamn menar Lantmäteriet.