Seg tvist om bygglov för vandrarhemsbåt

Kungsholmen Vandrarhemsbåten Gustaf af Klint fick bygglov av stadsbyggnadsnämnden för att ankra intill Norr Mälarstrand när Slussen byggs om. Två bostadsrättsföreningar överklagade dock till länsstyrelsen då de tyckte att båten förstörde utsikten. Länsstyrelsen och senare även Mark- och miljödomstolen gav dem rätt. Nu har bolaget bakom båten överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.