Nej till privat turismutbildning

Huddinge I slutet av december 2010 sa Skolinspektionen nej till en privat aktör som ville starta en hotell – och turismutbildning vid Yrkesgymnasiet i Huddinge.

Utbildaren överklagade dock till Förvaltningsrätten. Där fick de också ett nej av samma skäl som hos Skolinspektionen.

Orsaken är att Skolinspektionen anser att elevunderlaget blir för litet eftersom kommunen själv vill starta en liknande utbildning.