Nej till radhus nära stranden i Nyfors

De planerade radhusen i Nyfors har stött på patrull. Tyresö Flatens strand ska skyddas från exploatering, skriver mark- och miljödomstolen i en dom.

För de 18 villaägare i Nyfors som överklagat kommunens planer på radhus, utdragning av VA och ny väg i Nyfors, är mark- och miljö­domstolens dom en del­seger.

– Det är bra att man värnar miljön. Förhoppningsvis förhindrar det att man i framtiden låter bli att ­exploatera så pass kraftigt som man velat, säger ­Michael Göthe, ordförande i Nyfors tomtägareförening.

I den detaljplan för Nyfors som Tyresö kommun klubbade igenom förra våren har strandskyddet i Nyfors tagits bort, bland annat för att bereda mark för radhus eller kedjehus på Hällbergatomten och på kommunens mark. Enligt kommunen gör nämligen de byggnader, staket och planteringar som finns vid vattnet att marken redan upplevs som privat och otillgänglig för allmänheten.

Men mark- och miljödomstolens rådman som besökt Nyfors är av en annan uppfattning.

I domen skriver han att de anläggningar som redan finns vid stranden inte är skäl nog för att avskaffa strandskyddet.

Enligt Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun, ska de begära prövning i nästa instans, Mark- och miljö­överdomstolen.

– Vi delar helt enkelt inte mark- och miljödomstolens uppfattning, säger hon.

I Tyresö är det inte bara Nyforsborna som varit kritiska till kommunens planer. ­Naturskyddsföreningen har protesterat kraftigt. Även kommunens funktionshinderråd, som efterlyst en strandpromenad längs sjön, ser domen som en positiv ­nyhet.

– Om strandskyddet bevaras ökar chansen för en strandpromenad, säger Mats Larsson, folkpartistisk ordförande i rådet.

Fakta

Skyddet gäller 100 meter in mot land

Strandskyddet gäller 100 meter in mot land och 100 meter ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter.

I en del tätorter är strandskyddet avskaffat.

Enskilda fastighetsinnehavare kan begära dispens från strandskyddet hos kommunerna och i vissa fall länsstyrelserna för att till exempel bygga en bod eller brygga.

Källa: Naturvårdsverket