Nej till sänkt hastighet

VÄRMDÖ En vägförening i Hagaberg har i flera omgångar försökt få ner hastigheten på väg 222 mellan avfarten till Grills udde och avfarten till Värmdö golfklubb från 70 till 50 kilometer i timmen. Ett av argumenten har varit att förbättra trafiksäkerheten för de 500 elever som dagligen berörs av vägen till och från skolan i området.

Transportstyrelsen menar dock att en fartsänkning inte är motiverad och säger nej till vägföreningens överklagande.