Nej till satsning på hyresrätt

TÄBY Kommunen borde vara mycket bättre på att få fram bostäder till ungdomar som ska flytta hemifrån.

Det anser socialdemokaterna Conny Fogelström och Janne Boman som fått avslag på en motion om hur byggandet skulle kunna öka, framför allt vad gäller hyresrätter.

I kommunens svar på motionen sägs bland annat att byggandet uppfyller översiktsplanens målsättning för bostadsbyggandet där ambitionen är tio procent lägenheter med hyresrätt.

Socialdemokratanerna tycker att detta är en för liten andel.

Den borgerliga alliansen pekade också på att Socialdemokraterna i sitt förslag tagit med mark som är privatägd.