Nej till skatepark i Olovslund

I aktivitetsområdet finns även en skatepark. Bilden är inte från Vilundaområdet.
Det är inte aktuellt att bygga någon ny skatepark i Bromma.
Bygg en skate- eller parkourpark i anslutning till Olovslundsparken, löd budskapet i ett medborgarförslag i våras. Stadsdelsnämnden har dock inga planer på det.

Ge ungdomarna i området bättre möjligheter till utomhusaktiviteter och bygg en skate- eller parkourpark i anslutning till vändplanen vid Olovslundsvägen nära Olovslundsparken. Det här förslaget skickades in av en medborgare till Bromma stadsdelsnämnd i våras.

Det här kan inte bli av i Olovslundsparken, svarar stadsdelsförvaltningen. Man hänvisar till att Olovslund är en riksintressant kulturmiljö som enligt miljöbalken ska skyddas och vårdas.

”Enligt vår uppfattning bör sådana anläggningar inte anläggas i den rofyllda Olovslundsparken där det redan finns ett antal attraktioner som t.ex. lekpark och plaskdamm”, skriver förvaltningen i sitt svar.

I Bromma finns i dag skateanläggningar i Björklunds hage, Solviksängen och Tranebergsängen men ännu ingen parkourpark.

”Stadsdelar som kan komma att prioriteras för parkour och ytterligare skateparker, när budgeten tillåter, är exempelvis Johannesfred och Blackeberg”, skriver förvaltningen.

Nämnden överlät till tjänstemännen att svara på medborgarförslaget och det tas upp som ett anmälningsärende på stadsdelsnämndens möte på torsdag.