Nej till statistik över lärarlöshet

JÄRFÄLLA Kommunen kommer inte att ta fram statistik för hur skolorna löser situationen vid lärares frånvaro. Kommunen anser att skolorna redan har en organisation för hur de ska göra då lärare är frånvarande.

En förälder har väckt förslaget att statistik skulle sätta press på rektorerna att skaffa vikarier i större utsträckning, och också locka elever från andra kommuner om statistiken blev tilltalande.

I ett svar skriver kommunen att när situationer med frånvarande lärare uppstår har varje skola sin egen organisation för att hitta lösningar.