Nej till tennisbanor i känsliga Tyrestakilen

Det ser dystert ut för Trollbäckens tennis­klubbs planer på utomhusbanor vid sportcentrets anläggning i Bollmora.

Kommunens an­litade konsult ­avråder från att ­nalla från Tyrestakilen.

Tyresö sportklubb står i full färd med att hitta finansiering till utbyggnaden av sin anläggning i Bollmora. I planerna ingår fler tennisbanor, squashbanor och en padelbana, men också två utomhusbanor – banor som enligt tennisklubbens ritningar tar delar av den smala Tyrestakilen i anspråk.

Som Lokaltidningen Mitt i berättat tidigare har beskedet retat upp den lokala naturskyddsföreningen som kontrat med att sätta upp holkar i skogen för att visa att skogen faktiskt bebos av någon.

För att komma vidare i diskussionerna om utomhusbanorna har Tyresö kommun anlitat teknikkonsultföretaget WSP.

I förra veckan kom konsultfirmans besked: Bygg banorna någon annanstans, eller bygg och kompensera för miljösynden, till exempel genom att bygga en bro för djuren, så att de enklare kan ta sig över Tyresövägen.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M) har tagit del av rapporten och menar att det blir dyrt att kompensera.

– Jag tycker att det är vettigt att försöka hitta en billigare lösning. Det finns många olika idéer om var utomhusbanorna skulle kunna ligga och vi hoppas ha ett färdigt förslag om någon vecka, säger han.

För att finansiera utbyggnaden av den befintliga hallen och utomhusbanorna har Trollbäckens tennisklubb ansökt om både bidrag och borgen hos Tyresö kommun.

I ett förslag som kommunfullmäktige kunde ha klubbat igenom för snart två veckor sedan, skulle kommunen skänka högst 6 miljoner kronor i bidrag och stå för högst lika mycket i borgen.

Men den politiska oppositionen tyckte att underlaget till beslutet var för dåligt och krävde en utredning av de olika idrottsföreningarnas behov.

Enligt Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hänger tennisklubbens utbyggnad på att Tyresö kommun ställer upp.

– Vårt bidrag och borgen är en förutsättning för en annan finansiering och vissa av klubbens finansieringsmöjligheter är tidsbegränsade. Här handlar det om att fånga ögonblicket, säger han.

Fakta

Kilen viktig för de vilda djuren

Tyrestakilen är en av länk mellan Nackareservatet i norr och Albyreservatet, Tyrestareservatet och Tyresta nationalpark i söder.

Kilen är en av de tio smala samband i länet som av landstinget pekats ut som extra känsliga för exploatering.

De spelar en avgörande roll för de vilda djurens möjligheter att ta sig mellan grönområdena.