Nej till utbyggnad som liknar ett hus

NORRVIKEN En husägare i Norrviken ville uppföra en ny byggnad som skulle hänga ihop med huset via en glasveranda. Fallet har prövats av flera instanser, men nu har mark- och miljööverdomstolen sagt slutgiltigt nej. Tillbyggnaden ser för mycket ut som ett nytt hus och räknas därför som en ny huvudbyggnad. Men den ligger för nära det nuvarande huset för att räknas som huvudbyggnad och får därför inte byggas.