Nekade till bältesbrott – hade ångest

Varken mannen eller hans vuxna dotter hade bilbälte på sig när deras bil stoppades av polisen i Fruängen i våras. Men båda nekade till brott. De hävdade samstämmigt att de hade papper från sjukvården som visade att de hade sådan ångest att de inte behövde använda bilbälte.

Ingen av dem kunde dock visa upp någon sådan dispens på plats. Det gick inte heller att hitta deras intyg hos Transportstyrelsen, där sådana intyg ska arkiveras.

Mannen och hans dotter kom senare in med nya läkarintyg, men de var daterade efter bilfärden och var därför inte giltiga för tidpunkten.

Nu har båda dömts till 1 500 kronor vardera i böter för bilbältesförseelse av Södertörns tingsrätt.

Enligt trafikförordningen kan man få dispens från bilbälte om det finns medicinska hinder och läkarintyg som utfärdats före färden.

– Det kan vara både fysiska hinder som att man har ett rör inopererat just där bältet sitter eller psykiska, som att man har svår ångest, säger Elisabet Kandell Eriksson, sektionschef för trafikmedicin på Transportstyrelsen i Borlänge.

Hur många personer har sådana intyg?

– Jag kan inte se det totala antalet, men det utfärdas mellan 50 och 60 intyg varje år. De kan vara tidsbegränsade eller permanenta, säger hon.

Det är läkare som avgör om ett intyg ska skrivas ut. Intyget måste dock göras på en speciell blankett och en kopia ska skickas in till Transportstyrelsen för arkivering. Läkarintyget bör också finnas med i bilen under färd.

Det kan vara fysiska hinder eller psykiska, som att man har svår ångest.Elisabet Kandell Eriksson Transportstyrelsen