Nekas pengar för äppelträd

Farsta strand Forsåns koloniförening kräver att Farsta stadsdelsförvaltning betalar ersättning för ett äppelträd som knäcktes under en storm i höstas. Äppelträdet förstördes när ett större träd som stod på kommunens mark föll in över kolonilotten.

Det fallande trädet var angripet av en bäver och koloniföreningen hävdar att de varnat kommunen för att det skulle falla. Kostnaden för äppelträdet beräknas till 329 kronor. Stadsdelsförvaltningen har gått med på att ersätta skador på ett staket men vill inte betala för äppelträdet.