Nekas starta utbildning i Sollentuna

Ett företag nekas starta utbildning i Sollentuna.
Ett företag nekas starta utbildning i Sollentuna.
Skolinspektionen nekar ett företag att starta 21 nya skolor och utbildningar, en av dem i Sollentuna. Anledningen är att en granskning av företaget visat på allvarliga brister.

En granskning av företagets nuvarande utbildningar och skolor har visat att man har allvarliga brister i bland annat att säkerhetsställa elevernas tillgång till elevhälsa. Många saknar också tillgång till kurator. Man bedriver inte heller ett systematiskt kvalitetsarbete, och saknar tillgång till skolbibliotek vid vissa skolor.

Företaget har nu ansökt om att starta sammanlagt 21 nya skolor och utbildningar runt om i landet. En av ansökningarna gäller en fristående gymnasieskola avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet, med inriktningarna fritid och hälsa och pedagogiskt arbete – vid Yrkesgymnasiet i Sollentuna. Detta har nu avslagits av Skolinspektionen.