Nils har hittat en vikingagård

Nils Ringstedt häftigaste upptäckt är lämningen efter en stor vikingagård i Norra Ängby. Skylten sitter uppsatt på en höjd intill Tacitusvägen.
Nils Ringstedt häftigaste upptäckt är lämningen efter en stor vikingagård i Norra Ängby. Skylten sitter uppsatt på en höjd intill Tacitusvägen.
Nils böcker.
Nils böcker.
Det finns ett hundratal registrerade fornminnen runt om i Bromma.

Nils Ringstedt är ute och spanar efter nya fornlämningar varje vecka – och han har hittat många, bland annat en vikingagård i Norra Ängby.

Sedan Nils Ringstedt gick i pension 1999 har sedan dess hittat ett 20-tal nya fornlämningar i Bromma – det vill säga ett till två nya fynd varje år. Han är Brommas egen fornminnesexpert, har skrivit flera böcker om Brommas historia och är i grunden doktor i arkeologi. Men under sitt yrkesliv jobbade han med andra saker. Det är först som pensionär som han äntligen kan ägna sig helhjärtat åt ”det roliga”, sitt stora intresse för fornminnen.

Och sådana finns det gott om i Bromma – precis som i hela Mälardalen. De flesta är från bronsåldern och järnåldern, fram till vikingatiden.

Enligt länsstyrelsen är det enda som möjligen skiljer Bromma från andra områden i Stockholm att det finns extra många fornlämningar registrerade hos länsstyrelsen.

– Jag ligger nog bakom en hel del, säger Nils Ringstedt.

Hur många i Bromma tror du är medvetna om att det finns fornlämningar finns i varje buske?

– Ingen känner till det här! utbrister Nils Ringstedt med eftertryck.

Men själv har han koll. Han har riktigt svårt att passera en enda gräsbevuxen plätt utan att först undersöka om det möjligen finns en struktur eller en formation som kan innebära spår efter forntida människor. Där andra ser en mossig sten ser han lämningarna efter en forntida husbyggnad eller en fördjupning, en så kallad skålgrop, där bronsåldersmänniskor offrade till gudarna.

När vi tar en tur med bil i Bromma pekar han hela tiden åt höger och vänster och kan berätta om varje gravhög och runsten.

Hans systematiska letande har resulterat i flera spektakulära fynd. Hans häftigaste upptäckt är lämningen efter den stora vikingagården vid Karvik i Norra Ängby. Skylten sitter uppsatt på en höjd intill Tacitusvägen.

– Det är väldigt spännande när man hittar en inte tidigare känd grej. Det är en häftig känsla, säger han.

Han och en bekant ville understöka vad som fanns under snåren på höjden i början av 2000-talet – och fann grunden till en större gårdsbyggnad som troligen tillhört en hövding med tanken på placeringen.

Området intill Tacitusvägen har grävdes ut av Stockholms Universitet 2008-2009 och man hittade bland annat en glaspärla och ett keramikkärl från bronsåldern, berättar Nils Ringstedt.

– Jag var här varje dag och tittade och bloggade om det, säger han.

De flesta fornminnena i Bromma finns i Riksby och Norra Ängby – helt enkelt för att det var bördigare jord där och områdena därför befolkades tidigare än de södra delarna som innan landhöjningen dessutom var täckta av havsvatten.

Fakta

Nils Ringstedts böcker om Bromma

Nils Ringstedt är doktor i arkeologi och en engagerad medlem i Bromma hembygdsförening. Vill du läsa mer om Brommas fornminnen och Brommas historia har han skrivit flera böcker. Tre av dem är:

”Bromma före historien” handlar om brons- och järnåldern i Bromma.

”Brommas skyltade kulturminnen” är en guide till de kulturminnen som finns utmärkta i området.

”Byar, gårdar och säterier i Bromma” handlar om makthavarnas Bromma – från forntiden till idag.