Nio av tio äter för lite frukt och grönt

TÄBY Nästan nio av tio invånare i Täby, 86 procent, äter mindre än den rekommenderade mängden frukt och grönt. Endast åtta procent av männen äter tillräckligt med frukt och grönt, medan 19 procent av kvinnorna i Täby följer Livsmedelsverkets rekommendation.

Det framgår av en enkät från Folkhälsoinstitutet. Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna och barn över tio år äter ungefär tre frukter och två rejäla nävar grönsaker per dag.