Nio av tio kan inte tänka sig att bo i Vallentuna

Få stockholmare kan tänka sig att flytta till Vallentuna, enligt en ny undersökning.
Få stockholmare kan tänka sig att flytta till Vallentuna, enligt en ny undersökning.
Få stockholmare vill bosätta sig i en kranskommun, visar en ny studie.

I botten ligger Vallentuna. Bara 33 av 300 intervjupersoner kan tänka sig att flytta hit.

Företagen Property People och Kundskaparna har utifrån telefonintervjuer och SCB:s årliga medborgarenkät undersökt stockholmarnas inställning till inflyttning

i kranskommunerna.

300 personer har fått svara på frågor om hur de ställer sig till ett framtida boende i Vallentuna, Trosa, Upplands-Bro, Sigtuna, Knivsta, Norrtälje, Österåker, Gnesta, Nykvarn, Södertälje, Nynäshamn eller Haninge.

Och statistiken är dyster. Bara åtta procent planerar att flytta till en kranskommun i framtiden.

När det gäller Vallentuna säger 89 procent av intervjupersonerna att de inte kan tänka sig att bosätta sig i kommunen. Det är värre än i alla andra kommuner som ingick i undersökningen.

Var femte person upplever att Vallentuna skulle vara en ”dålig” eller ”ganska dålig” kommun att bo i.

Bäst med Vallentuna enligt intervjupersonerna är närheten till naturen. Sämst är antalet arbetstillfällen.

Värst uppfattning hade dock intervjupersonerna om Södertälje. Hela 43 procent upplever kommunen som en mer eller mindre dålig plats att bo på.

Desto ljusare ser det ut för kommuner som Knivsta och Nynäshamn. 40 respektive 38 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att flytta dit.

Viktigt för att locka till inflyttning är bra skolor och fritidsaktiviteter för barnfamiljer, menar Mattias Berg på Property People.

– Barnfamiljer är den mest köpstarka gruppen och de har höga krav på lokal service, säger han.

Enligt Vallentunas nya bostadsbyggnadsprognos bör man hålla en utbyggnadstakt på ungefär 500 bostäder per år för att uppnå den planerade befolkningsökningen från 31 000 till 45 000 till 2040.

Många kommuner är alldeles för kaxiga när de bedömer sin framtida befolkningsökning, enligt Mattias Berg.

– De är ofta väldigt optimistiska när det gäller utbyggnadsplaner och det stämmer inte alltid överens med verkligheten, säger han.

Kommunalrådet Örjan Lid (M) oroar sig inte över siffrorna.

– Det är helt omöjligt att dra några slutsatser utifrån vad 300 stockholmare tycker, säger han.

Han hänvisar i stället till den undersökning som redovisades av Dagens Samhälle för cirka tre veckor där Vallentuna hamnar bland landets tio mest växande kommuner med en befolkningsökning på 20 procent sedan 2003.

– Vallentuna har lyckats hålla en stadig befolkningsökning och vi ligger bra till både när det gäller inrikesinflyttning och invandring. Det tycker jag är värt att uppmärksamma, säger han.