Min lokala hjälte

Nio lärare utvalda bland 52 sökande

Till hösten införs helt nya tjänster som ska skapa karriärmöjligheter inom skolan. I Upplands Väsby sökte 52 lärare de nio platserna. Nu är det klart vilka som har valts ut.

En av dem som blir förstelärare är Ulrika Zakrisson på Väsby nya gymnasium.

– Det ska bli kul och spännande. Jag ser fram emot höstterminen, säger hon.

I vintras beslutade regeringen att skapa nya tjänster inom skolan. Tanken var att särskilt duktiga och ambitiösa lärare skulle kunna göra karriär.

880 statliga miljoner har avsatts för att skapa två typ­er av karriärsteg: Förstelärare som ska vara särskilt duktiga och arbeta med att utveckla undervisningen. Och lektorer som är särskilt duktiga lärare och som dessutom avlagt examen på forskarnivå.

Förstelärare får också 5 000 kronor mer i löne­kuvertet, medan lektorer får 10 000 kronor. På sikt hoppas regeringen att satsningen ska höja alla lärares lön­er och öka yrkets status.

I Väsby har de nio förstelärarna utsetts av rektorer, facket, skolstrateg och Väsby välfärds chef Barbro Johansson.

– Det finns otroligt många kompetenta pedagoger i Väsby välfärds skolor. Att utse nio stycken var inte ett enkelt jobb, säger Barbro Johansson, chef på Väsby välfärd.

Av de 52 sökande valdes nio personer ut. Åtta av dem är kvinnor.

Framförallt ska förste­lärarnas nya uppgifter handla om skolutveckling, men det är inte helt fastslaget hur det praktiska arbetet kommer att se ut.

– Det ska bli mycket intressant att följa dessa nio förstelärare i deras arbete med att utveckla både elever, kollegor och sig själva, säger Barbro Johansson.

Ulrika Zakrisson, som vanligtvis undervisar i samhällskunskap och beteendeämnen på Väsby nya gymnasium kommer till hösten att ägna tio procent av sin arbetstid åt att arbeta med utveckling av undervisningen.

– Jag tycker mycket om att vara lärare och har inga andra ambitioner, som en skolledarroll till exempel, men jag sökte uppdraget för att jag vill arbeta i utvecklingsbanor. Jag vill utveckla det vi gör till att bli ännu bättre, säger Ulrika Zakrisson.

Fakta

Här är Väsbys nya förstelärare

Linda Fagerström, Väsby introduktionsgymnasium.

Gullvi Granlund, Bollstanäs skola.

Heléne Griffon, Smedby skola.

Anna Kristiansson, Runby skola.

Anders Hultström, Runby skola.

Gunilla Sjödell, ­Väsby skola.

Malin Kraft, Väsby skola.

Anna Wessman, Grimsta.

Ulrika Zakrisson, Väsby nya gymnasium.

Källa: Upplands Väsby kommun