Nio nya hus kan få plats på marken

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 köpte sina lägenheter av Lidingö stad för långt under marknadspris. Då ingick dessutom en tomt som föreningen nu vill sälja för 160 miljoner kronor.

– Det rimliga vore att staden styckat av tomtmarken, då kunde kommunens invånare ha fått köpeskillingen, säger Kerstin Annadotter, teknologie doktor på KTH.

Lidingö stads fastighetsbolag Lidingöhem sålde 2010 fastigheten Kantarellen i Högsätra för 600 miljoner kronor. Försäljningen innebar att Lidingöhem sålde 622 lägenheter, vilket var halva sitt bostadsbestånd. Kvadratmeterpriset blev cirka 13 500 kronor samtidigt som marknadsvärdet låg på 25 000 kronor.

Nu för bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 en dialog med IKANO bostad om att bygga nio flerfamiljshus, med sammanlagt 200 lägenheter, på den tomtmark som ingick i fastighetsaffären, men inget är klubbat. Priset för tomten är 160 miljoner kronor.

Kerstin Annadotter, teknologie doktor på KTH med inriktning på fastigheter och byggande, ser försäljningen som ovanlig.

– Jag vet inte om det är unikt, men jag har inte hört talas om något liknande. Detaljplanen är kommunens ansvar. Lidingöhem verkar ha missat att värdera tomtmarken, säger hon.

Flera partier var kritiska till att Lidingöhem sålde fastigheten till de boende. Lidingöpartiet ansåg att priset var för lågt, Socialdemokraterna att försäljningen var en dödsstöt för Lidingöhem och Miljöpartiet att man skänkte bort skattebetalarnas pengar.

– Vi vill att stadsdelen ska utvecklas, men inte på privata spekulanters initiativ. Kommunen låter markägare styra planeringen. Om Lidingöhem säljer fastigheter ska pengarna räcka för att investera i lika många nya bostäder. Därför var de 600 miljoner kronor som staden fick för lite, säger Thomas Bengtsson, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö.

Borde Lidingöhem ha sålt fastigheten utan tomtmark?

– Fastighetens värde var mer än 600 miljoner, även om tomten hade varit mindre. Felprissättningen beror på att Moderaterna ville sälja, även till ett alltför lågt pris, säger han.

Paul Lindqvist (M), kommunalråd, anser inte att priset var för lågt trots att nu marken är på väg att säljas.

– Vi kan inte sälja något som inte finns. Det fanns ingen byggrätt och det finns ingen nu heller. Det vore att lura köparen. Och vi styrs inte av vad byggbolagen önskar, vi styrs av vad vi själva vill göra i området, säger han.

Bjarni Gudmundsson, VD på Lidingöhem, ser inga konstigheter med att marken inkluderades.

– När fastigheten Kantarellen såldes så såldes hela fastigheten – hus och all mark. Detta hade värderats av oberoende värderingsmän, säger han.

Varför styckades inte tomtmarken av från husen vid försäljningen?

– Om Lidingöhem styckat av marken hade köpeskillingen blivit 600 miljoner minus det som marken är värd, om det nu är runt 150 miljoner.

Priset på lägenheter för 13 500 kronor kvadratmetern blir då med markförsäljningen runt 11 000 kronor. Hur ser du på det?

– När man säljer en hel fastighet värderas den på ett helt annat sätt än vid en styckvis lägenhetsförsäljning. Jag har ingen åsikt om vad bostadsrättsföreningen gör med fastigheten, de äger den och får göra vad de vill med den, säger Bjarni Gudmundsson.

Malin Lindqvist, planchef på miljö- och stadsbyggnadskontoret:

– Vi håller på och ser över hela området med sjukhuset och sportområdet. Kantarellen är en del av detta. Men en färdig och överprövad detaljplan tar tid. Första spadtaget kommer att ske först om fyra fem år, säger hon.

Medelvärdet i området är i dag 27 663 kronor per kvadratmeter.

Bostadsrättsföreningen Kantarellen har för avsikt att sälja den angränsande tomten för närmare 160 miljoner kronor.

Det rimliga vore att staden styckat av tomtmarken…Kerstin Annadotter, teknologie doktor på KTH med inriktning på fastigheter och byggande

Fakta

Så här vill bostadsrättsföreningen bygga på tomten

Så här ser bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 förslag ut:

Fyra hus ska byggas längs grässlänten vid Lillåkersvägen.

Två hus ska byggas längs gångvägen mellan Lidingö sjukhus och Högsätra skola.

Två hus och ett punkthus ska byggas i korsningen Högsätravägen-Läroverksvägen.

Antalet våningar ligger mellan 5-10.