Niornas ­betyg var bättre än på tio år

Nyheter 230,3 är det preliminära genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutade årskurs i 9 i någon av kommunens tre högstadieskolor i år. Det är det bästa resultatet som uppmätts under de senaste tio åren.

Betygen har höjts ordentligt sedan förra året, och 78 procent av eleverna nådde minst godkända betyg i alla ämnen.

Yvonne Stein (FP), utbildningsnämndens ordförande, tycker sig märka en attitydförändring bland barn och ungdomar.

– Lärare säger att många elever har börjat inse vikten av att studera, och att det är en väg för att lyckas i livet, säger hon.