Niornas betyg näst sämst i länet

Slutbetygen i årskurs 9 i Väsby blev i våras något bättre än föregående år men är fortfarande i botten i länet.

Samtidigt är var femte elev obehörig till gymnasiet.

Varje höst släpper Skolverket statistik över slutbetygen för årskurs 9 i hela landet. Och inte heller i år är det någon särskilt rolig läsning för Väsby.

Det genomsnittliga meritvärdet har visserligen höjts med 0,7 poäng. Men i länet är det bara eleverna i Botkyrka och Haninge som har lägre betyg.

Var femte elev i Väsby, 21 procent, är inte behörig till gymnasiet och bara 70 procent nådde kunskapskraven i alla ämnen. Ingen kommun i länet har sämre siffror.

Lars Valtersson (MP), ordförande i Utbildningsnämnden, är ändå förhoppningsfull inför framtiden.

– Successivt blir vi bättre även om man hade önskat se en starkare förbättring, säger han.

Lars Valtersson menar att det intensiva arbete som pågår på Väsbys skolor för bättre resultat kommer att ha effekt.

– Det går inte på en gång men det känns väldigt bra ute på skolorna. Det kvalitetsarbete som vi gör kommer att ge resultat. Det är jag övertygad om.

Hans analys av de fortsatt svaga resultaten är att kommunen måste arbeta mycket hårdare med nyanlända.

– Där har vi inte varit tillräckligt bra tidigare.

Vad ska ni göra konkret?

– Vi har bland annat förslag på att göra några skolor till mottagningsskolor. Då kan vi till exempel bättre erbjuda studievägledning på modersmålet. Det är också viktigt att vi har behöriga lärare, säger Lars Valtersson.

Fakta

Meritvärdet i siffror

406 – elever gick ut årskurs 9 i Väsby i våras.

17 – ämnen räknas ihop till en samlad betygspoäng, det så kallade meritvärdet.

238,8 – var meritvärdet för hela Stockholms län i år, jämfört med Väsbys 218,7

260 – hade eleverna i Nacka som genomsnittligt meritvärde, vilket var högst i hela länet. Botkyrka var lägst med 216.