Niornas betyg går uppåt

Tjejerna har fortfarande bättre betyg än killarna, men skillnaderna minskar.
Tjejerna har fortfarande bättre betyg än killarna, men skillnaderna minskar.
Sundbybergseleverna som går ut nian slutar med högre betyg än tidigare. Skillnaderna i betyg mellan killar och tjejer minskar också.

Meritvärdena, alltså summan av de 16 eller 17 bästa betygen, ökar kraftigt i Sundbybergs skolor, det visar sammanställningen av resultaten från de elever som slutade nian i våras.

Vårterminen 2016 låg det genomsnittliga meritvärdet på 203,4. För vårterminen 2017 blev siffran 216,5.

– Jag är glad över den kraftiga ökning av meritvärdet som elever, lärare och rektorer i Sundbyberg lyckats uppnå. En ökning på 13,1 meritpoäng är en stor och imponerande ökning, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Fortfarande har tjejerna bättre betyg än killarna men undersökningen visar att skillnaderna minskar. Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden har minskat från 34,0 till 24,9 från vårterminen 2016 till vårterminen 2017.

Fakta

Meritvärde flickor och pojkar

Meritvärde 2016:

Alla: 203,4

Flickor: 222,0

Pojkar:188,0

Meritvärde 2017:

Alla: 216,5

Flickor: 228,9

Pojkar:204,6

Källa: siris.skolverket.se