Nix till parkpeng för friskolor

Friskolor och dagis som använder parker som skolgård borde få betala för det.

Det tycker en Södermalmsbo som retar sig på att Stora Bleckan blir sliten.

”Många friskolor tjänar pengar på att undvika kostnader för egna skolgårdar, gymnastiksalar och skolbibliotek” skriver en person på Söder.

Personen tycker också att friskolorna inte konkurrerar på lika villkor som andra skolor och dagis och att de ”systematiskt” utnyttjar kommunal mark och därmed låter skattebetalarna stå för notan.

Särskilt retar hen sig på att Stora Blecktornsparken används av flera friskolor och förskolor och att gräset försvinner när det inte får vila vintertid.

Den irriterade Södermalmsbon har nu skrivit till stadsdelsnämnden och föreslagit att de skolor och förskolor som använder parkerna som skolgårdar ska få betala för det. Personen tänker sig att en brukaravgift tas ut per inskrivet barn i de skolor som berörs. Pengarna skulle sedan gå till underhåll av grönytor, buskar och lekplatser.

Men troligen blir det inget av förslaget. När stadsdelsförvaltningen stämde av det med stadens jurister blev svaret att en sådan avgift inte är möjlig. Lagen ger visserligen utrymme för att ta betalt för aktiviteter på allmän plats – men då ska det handla om sådant som är tillståndspliktigt, till exempel konserter eller cirkusföreställningar.

När parken används för sådant den är avsedd för, som lek och idrott, krävs inga polistillstånd. Därför tror juristerna inte att det går at ta ut någon avgift.

Sista ordet är dock inte sagt. Frågan har skickats vidare till kommunstyrelsen för utredning.

Särskilt retar hen sig på att Stora Blecktornsparken används av flera friskolor och dagis.