NK-skylten har fått LED-lampor

City Nu lyser NK-skylten från 1939 starkare än någonsin.

Neonet har ersatts med den energisnålare LED-tekniken.

Nu drar den 10 procent så mycket energi som tidigare och är även tåligare mot kyla och vind.