Noa, 7, har två timmar till och från skolan

7-åriga Noa har fått sin skoltaxi indragen och måste nu korsa hårt trafikerade Stuvstakorset på väg till och från skolan.
7-åriga Noa har fått sin skoltaxi indragen och måste nu korsa hårt trafikerade Stuvstakorset på väg till och från skolan.
7-åriga Noa Peterson i Segeltorp är en av dem som drabbats hårt av skolsituationen. Han har en halvmil till skolan och i höst mister han rätten till skoltaxi. I stället ska han åka buss och promenera i drygt två timmar dagligen.

Kommunens ambition är att barn i de lägre årskurserna ska ha nära till skolan. Men i flera områden, däribland Segeltorp, är skolplatsbristen stor och många tvingas gå i skolor en bit bort.

I höst är det också främst i de lägre årskurserna som det är problem med platser.

– Det är inte så att vi står utan skolplatser i Huddinge kommun, men det kan vara så att det är många som inte fått plats där de i första hand önskar, säger Kesrtin Gelfgren, grundskolechef i kommunen.

En som har drabbats hårt av skolbristen i Segeltorp är Noa Petersson, 7 år. Han har precis gått ut ettan på Stensängsskolan som ligger drygt en halvmil från hemmet.

Vid skolplaceringar är det den relativa närhetsprincipen som gäller, vilket enligt Kerstin Gelfgren förenklat betyder att man inte behöva passera en skola för att ta sig till en annan.

– Han passerar fyra skolor för att komma till Stensängsskolan, säger Noas pappa Mats Peterson.

Under årskurs 1 fick Noa skoltaxi för att slippa röra sig kring hårt trafikerade vägar eller behöva göra bussbyte på vägen. I höst tas hans skoltaxi bort, och i stället hänvisas han till buss till Stuvsta station alternativt Huddinge gymnasium och därefter en 1,5 kilometer lång gångväg längs med Huddingevägen alternativt genom Stuvstakorset.

– Någonstans förstår vi om det är fullt och att Noa hamnar på en annan skola. Men jag tycker att han hamnar onödigt mycket i kläm. Det känns inte bra att en sjuåring ska behöva ha den här resan till skolan. Det känns inte säkert, säger Mats Petersson.

Enligt Kerstin Gelfgren följer kommunen de regler som finns när det gäller skolskjuts. Hon har själv skrivit under flera papper som rör Noas skolskjuts, men säger sig ändå inte känna till fallet och kan bara lämna en generell kommentar.

– Det görs en bedömning utifrån trafiksäkerhet och om det finns särskilda omständigheter. Är man missnöjd får man överklaga, säger hon.

Familjen har överklagat beslutet till kammarrätten.