Nobbade lyor överklagas

Länsstyrelsen nobbade 400 nya studentbostäder på Gärdet. Nu överklagar Stockholms stad beslutet – för att få lägenheterna byggda.

Lokaltidningen Mitt kunde i juni avslöja att länsstyrelsen underkände stadens klubbade detaljplan för 400 studentbostäder vid Studentbacken på Gärdet. Nu har Stockholms stad bestämt sig för att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Lägenheterna skulle tillkomma genom påbyggnader av befintliga hus, samt genom att man breddar de tre huskropparna ner mot Lidingövägen.

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen, men länsstyrelsen tyckte att tillbyggnaderna påverkade Nationalstadsparken för mycket och avslog planen.