Nobben för bidrag till frukträdgård

Lidingö Lidingö stad fick inte något naturvårdsbidrag för att återställa fruktträdgården med gamla anor som man vill rusta upp vid Elfviks gård. Det beslutade länsstyrelsen nyligen. Motiveringen är att det handlar om ett anlagt område och inte natur, vilket naturvårdsbidragen i första hand ska gå till.

Kommunen fick däremot bidrag för att rusta upp våtkärret i Rudboda.