Nobben för motion om sommarjobb

Lidingö Erbjud alla gymnasieungdomar på Lidingö tre veckors sommarjobb med avtalsenlig lön inom de kommunala förvaltningarna. Det föreslår socialdemokraterna Mårten Dahlberg och Biljana Sinickovic i en motion till kommunfullmäktige.

Nyligen var frågan uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att motionen ska avslås.

Det är verksamheternas behov som ska styra, menar kommunstyrelsen.