Nobben till skejtpark i Aspuddsparken

En skejtpark skulle göra att parken blev en mötesplats för alla åldrar, enligt förslaget.
En skejtpark skulle göra att parken blev en mötesplats för alla åldrar, enligt förslaget.
Bygg en skejtpark i Aspuddsparken.
Det önskar en Aspuddsbo i ett medborgarförslag.
Men stadsdelsförvaltningen säger nej.

Aspuddsbon bakom förslaget anser att en skejtpark skulle göra parken mer attraktiv för för ungdomar och bli en mötesplats för folk i alla åldrar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning är positiv till att fler skejtparker anläggs, men tycker inte att Aspuddsparken är en bra plats. ”Detta för att det är en av de få stora ytorna vi har i stadsdelen som kan användas till spontanidrott, picknick, solbad och fri lek.” skriver förvaltningen.

Politikerna ska säga sitt i frågan vid nästa stadsdelsnämndsmöte.