Nödlösning ingen vill ha

Maskiner förbereder för uppsättandet av paviljongen bakom föräldrarna Charlotte Bjärkedal och Patrik Hillelson och barnen Julie Bjärkedal, 5 år, Isabelle Bjärkedal, 9 år, Rebecka Hillelson, 7 år (skymd), Oskar Hillelson, 7 år, och Madoc Bjärkedal, 8 år.
Maskiner förbereder för uppsättandet av paviljongen bakom föräldrarna Charlotte Bjärkedal och Patrik Hillelson och barnen Julie Bjärkedal, 5 år, Isabelle Bjärkedal, 9 år, Rebecka Hillelson, 7 år (skymd), Oskar Hillelson, 7 år, och Madoc Bjärkedal, 8 år.
Nu rasar föräldrar till barn på Brageskolan. Paviljongen som ska sättas upp inför höstterminen är för trång anser de.

– Klassrummen är väldigt små och barackerna tar en stor del av utemiljön, säger föräldern Patrik Hillelson.

Under läsåret 2010–11 hade mellanstadieskolan Brageskolan en paviljong som det var problem med. Kapprummet var enligt föräldrarna för litet.

Det var dålig ventilation så att barnen blev trötta, snö blåste in via ytterdörren, vattnet frös i rören och det saknades fritidsrum och personalrum.

För tre veckor sedan fick föräldrarna på Brageskolan veta att kommunen beställt en likadan paviljong till skolstarten i höst.

– När vi hörde att den skulle bli lika dålig som sist drog vi igång en namninsamling med ett upprop. Vi ville uttrycka vårt missnöje med att kommunen löser lokalbrist med paviljonger som inte är ändamålsenliga eller täcker barnens behov, säger Patrik Hillelson, ordförande i Enebybergs föräldraförening.

Den nya paviljongen innehåller fyra klassrum och har en yta på 470 kvadratmeter och ska kunna rymma 100 elever.

Föräldrarna menar att det inte kommer att finnas möjlighet att ha delad klass i paviljongerna eftersom grupprummen är små. Även kapprummen är små.

Och de hade hellre sett att kommunen byggde en permanent lokal för klassrummen.

För ett år sedan stod en ny matsal klar. Det byggdes fyra klassrum ovanpå matsalen men det fanns bygglov för ytterligare fyra klassrum.

Föräldrar tycker att kommunen borde ha byggt ytterligare fyra klassrum ovanpå matsalen, vilket bygglovet medgav.

– Vi hoppas att den nya paviljongen bara står två, tre år men risken är att det blir längre, säger Charlotte Bjärkedal.

Den nya paviljongen sätts upp på en äng där eleverna brukar spela boll.

En del elever tycker det är tråkigt att deras äng försvinner.

Olle Reichenberg (M) är ordförande i produktionsstyrelsen som står bakom beslutet att köpa in paviljongen.

– Vi ska träffa föräldrar på onsdag. Jag hoppas det blir en bra lösning, säger han.

Kunde ni inte ha byggt permanenta lektionssalar ovanför matsalen där det finns ett bygglov?

– Jag kan inte svara på frågan. Det måste ha blivit beslutat 2007–2008. Jag hade ingen insyn då, säger Olle Reichenberg.

Fakta

Skolor som har paviljonger

Brageskolan i Enebyberg har från och med höstterminen fyra klassrum i en paviljong.

Stocksundskolan har paviljonger för 4 klasser och för trä och metallslöjd samt musiksal. Paviljongerna sattes upp augusti 2012.

Danderyds gymnasium har kvar paviljonger under nästa läsår.

Till läsåret 2014/2015 är den verksamheten inflyttad i skolan.

Källa: Danderyds kommun