Nöjda anställda inom stadsdelen

KUNGSHOLMEN De anställda inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning är nöjda med sitt jobb. Det visar den årliga medarbetarenkäten för 2012. Inom stadsdelen svarade 759 personer, 83 procent, på enkäten – jämfört med en svarsfrekvens på 77 procent för hela staden.

Majoriteten av de svarande uppgav att de var nöjda med sitt jobb. Exempelvis uppger 93 procent att deras arbete känns meningsfullt, 84 procent känner sig respekterade av sin chef och nästan lika många – 81 procent – känner sig respekterade av sina kollegor.