Nöjda Sundbybergare

93,7 procent av invånarna i Sundbyberg är mycket eller ganska nöjda på det hela taget med sitt liv. De är aningen nöjdare än grannarna i Solna som ligger på 92 procent. Det visar länsstyrelsens medborgarenkät.