ANNONS

Beslut om nolltaxa för föreningar skjuts upp

Beslut om att slopa nolltaxan skjuts upp. Arkivbild.
Beslut om att slopa nolltaxan skjuts upp. Arkivbild.
Beslut om att införa föreningsavgifter skjuts upp.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet drev vid fullmäktige på måndagskvällen igenom att ärendet utreds vidare.
Samtidigt ifrågasätts Vibeke Bildts (L), den drivande i frågan att slopa nolltaxan, kunskaper om förslaget.
ANNONS

Det finns en politisk majoritet att slopa nolltaxan och införa föreningsavgifter för vuxna i Huddinge, men nu skjuts beslutet fram till troligtvis sent i vår.

Vid kommunfullmäktige på måndagskvällen drev Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet i stället igenom en minoritetsåterremiss. Nu ska kommunen i dialog med Huddinges föreningar göra en analys av vilka sociala och ekonomiska konsekvenser en höjd föreningstaxa får.

– Kultur- och fritidsnämndens ekonomi behöver stärkas upp, men att höja föreningsavgifterna skulle vara ett kortsiktigt beslut som riskerar att leda till både färre aktiva föreningar och till mindre intäkter till kommunen, säger Sefkan Halbori (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna lämnade under fullmäktige över 2 687 namnunderskrifter mot höjda föreningsavgifter till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

– Det är fler än vad som ryms i Björkängshallen, Huddinges största idrottshall. Att ärendet återremitteras innebär att de som har skrivit på namninsamlingen, och alla föreningar i Huddinge, blir lyssnade på. Det är en seger för Huddinges föreningsliv, säger oppositionsrådet Rasmus Lenefors (S).


Läs mer: Nolltaxa på väg bort – trots protester


Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker redan att det är ett väl genomarbetat och analyserat förslag, som egentligen inte kräver mer analys.

– Det har redan gjorts många analyser, men okej, nu kanske man kan få fram bättre uppskattade siffror. Det har också redan tidigare gått ut en enkät till föreningarna, där de instämmer i prioriteringen av unga. Men det är klart om man frågar någon om de vill ha gratis hyra är det väl klart att man hellre tar det än att betala, säger hon.

Socialdemokraterna menar å sin sida att förslaget är dåligt underbyggt och att Vibeke Bildt inte förstod tillämpningen av den höjda föreningstaxan när ärendet beslutades i kultur- och fritidsnämnden.

ANNONS

Mitt i Huddinge har tagit del av en mejlväxling mellan Huddinge baskets ordförande Jonas Morin och Vibeke Bildt.

”Det är anmärkningsvärt att den drivande politikern bakom beslutet påstår, och eller tror, att förslaget innebär något annat, något mindre, än det faktiskt gör, särskilt när dess påverkan på Huddinges föreningar är så stor.” Rasmus Lenefors (S)

Inför beslutet skriver hon till Huddinge basket att ”om minst hälften av deltagarna är under 21 år så tillämpas fortsatt nolltaxa”.

När Jonas Morin påpekar att han har fått information från kommunen att alla representationslag ska betala hallhyra så länge som man har en person över 20 år, och frågar vad som verkligen gäller, rättar Vibeke Bildt sig, två veckor efter att beslutet redan fattats i nämnden:

”Jag har kollat upp det och jag hade FEL. Detta är vad som gäller: Seniorverksamhet och representationslag betalar enligt förslaget alltid taxa oavsett åldern på deltagarna″, skriver hon.

– Det är anmärkningsvärt att den drivande politikern bakom beslutet påstår, och eller tror, att förslaget innebär något annat, något mindre, än det faktiskt gör, särskilt när dess påverkan på Huddinges föreningar är så stor, säger Rasmus Lenefors, som menar att det kan röra sig om 200 000 kronor för Huddinge basket.

Vibeke Bildt medger att hon hade missuppfattat just den biten.

– Där hade jag fel och backade också, men jag kan inte vika från att vuxna måste betala för sig. Vår prio ligger på ungdomar och barn. Behåller vi nolltaxan så måste vi skära i andra verksamheter. Vilka blir det då, biblioteket i Flemingsberg eller Trångsund, kanske? Nej, det tycker jag är ytterst oacceptabelt, säger hon.

Den borgerliga koalitionen och Miljöpartiet röstade för införande av nolltaxa. Sverigedemokraterna yrkade avslag.


Läs även: Nicolin framröstad till årets eldsjäl

Fakta

Det här innebär slopad nolltaxa

Att det är slut på gratis hyra i kommunens lokaler och anläggningar för ideella föreningar med verksamhet för vuxna över 21 år.

Taxan för föreningar som vill hyra kommunala lokaler och anläggningar för sin vuxenverksamhet ska i stället ligga på högst 300 kronor i timmen för de dyraste anläggningarna.

För företag som hyr kommunala lokaler och anläggningar kommer hyran att justeras till en marknadsmässig nivå.

Pensionärsföreningarna kommer fortsatt att ha nolltaxa, precis som barn- och ungdomsverksamheten.