ANNONS

Nolltaxan för föreningar försvinner

Nolltaxan för föreningar tas bort. De nya avgifterna införs den 1 juli (arkivbild).
Nolltaxan för föreningar tas bort. De nya avgifterna införs den 1 juli (arkivbild).
Nolltaxan för föreningar i Huddinge tas bort. Beslutet fattades i kommunfullmäktige i går måndag.
Besvikelsen inom oppositionen är stor.
ANNONS

Beslutet i kommunfullmäktige i går måndag den 27 februari gick den borgerliga koalitionens väg. Nolltaxan slopas och föreningsavgifterna höjs.

Den blocköverskridande överenskommelsen mellan koalitionen och Miljöpartiet innebär att en vuxentaxa införs med ett tak på maximalt 300 kronor per timme för de dyraste anläggningarna. De nya avgifterna ska införas från och med den 1 juli.

Socialdemokraterna yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.

– Det är med stor besvikelse jag konstaterar att den moderatledda koalitionen har valt att inte lyssna på Huddinges föreningar som har vittnat om vilket hårt slag det här innebär för deras verksamhet, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition, i ett pressmeddelande.

Lenefors påpekar att Socialdemokraterna i alla led har sagt nej till höjda föreningsavgifter.

– Vi vill se ett starkt och välmående föreningsliv i Huddinge där alla, oavsett bakgrund, får möjlighet att delta. Beslutet att höja föreningsavgifterna motverkar det syftet.

Läs mer: Beslut om nolltaxa skjuts upp

Läs mer: Nolltaxa på väg bort

Läs mer: 1191 påskrifter hjälpte inte

ANNONS

Läs mer: (S) tar strid mot slopad nolltaxa

Läs mer: Föreningar ska betala hyra

Fakta

Det här innebär slopad nolltaxa

Att det är slut på gratis hyra i kommunens lokaler och anläggningar för ideella föreningar med verksamhet för vuxna över 21 år.

Taxan för föreningar som vill hyra kommunala lokaler och anläggningar för sin vuxenverksamhet ska i stället ligga på högst 300 kronor i timmen för de dyraste anläggningarna.

För företag som hyr kommunala lokaler och anläggningar kommer hyran att justeras till en marknadsmässig nivå.

Pensionärsföreningarna kommer fortsatt att ha nolltaxa, precis som barn- och ungdomsverksamheten.