Nolltaxan slopas – föreningar ska betala hyra

Eljusspår
Intäkterna som kommer till följd av slopad nolltaxa ska användas till investeringar i motionsspår, elljusspår och ridstigar.
Nolltaxan slopas och föreningar i Huddinge får nu börja betala hyra i kommunens lokaler för sin vuxenverksamhet.
Det efter en blocköverskridande överenskommelse mellan koalitionen och Miljöpartiet.

Förslaget om slopad nolltaxa var uppe för beslut redan förra hösten, men då fanns det ingen politisk majoritet för den styrande koalitionens förslag eftersom både den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna var emot.

Men nu har koalitionen träffat en blocköverskridande överenskommelse med Miljöpartiet om att det är slut på gratis hyra i kommunens lokaler och anläggningar för ideella föreningar med verksamhet för vuxna över 21 år.

– Jag är glad att Miljöpartiet vill vara med och ta ansvar för att vi både har en stabil ekonomi i kultur- och fritidsverksamheten och kan göra bra investeringar som kommer alla Huddinges invånare till del, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Hon har i en tidigare intervju i Mitt i sagt att det handlar om jämställdhet eftersom nolltaxan gynnar manliga lagidrotter på bekostnad av exempelvis ridsporten.

– Det är inget korståg mot nolltaxan. Det är ett korståg för att 
säkerställa att våra medborgare får så likvärdiga villkor som möjligt. Allt annat strider mot lika-
behandlingsprincipen i kommunallagen.

Taxan för föreningar som vill hyra kommunala lokaler och anläggningar för sin vuxenverksamhet ska ligga på högst 300 kronor i timmen för de dyraste anläggningarna.

För företag som hyr kommunala lokaler och anläggningar kommer hyran att justeras till en marknadsmässig nivå.

Pensionärsföreningarna kommer fortsatt att ha nolltaxa, precis som barn- och ungdomsverksamheten.

– Miljöpartiets strävan är ett mer jämställt och jämlikt Huddinge. Överenskommelsen innebär att vi kan göra flera efterlängtade satsningar i motionsspår och ridstigar. Vår önskan om att inrätta ett ”Föreningarnas Hus” kommer att utredas, en satsning och ett samarbete som kan gynna föreningslivet i stort i Huddinge, säger Marica Lindblad, kommunalråd (MP).

Socialdemokraterna är fortfarande kritiska till slopad nolltaxa.

– Vi kan bara konstatera att den moderatstyrda koalitionen har tappat kontrollen över kommunens ekonomi. Kommunen har ett beräknat underskott på 76 miljoner kronor i år och nu skickar de notan till Huddinge hockey, Skogås handbollsklubb och Naturskyddsföreningen. Det är orimligt, säger oppositionsrådet Rasmus Lenefors (S).

Kommunen räknar att med slopad nolltaxa få in tre miljoner kronor i hyresintäkter.