Nordea lämnar Sverige – men inte PK-huset

Blir inte ledigt.
Blir inte ledigt.
Nordea kommer att flytta sitt säte till Helsingfors men verksamheten kommer att fortsätta som vanligt på huvudkontoret i City.
– Vi blir kvar i PK-huset, säger Petter Brunnberg på Nordeas pressavdelning.

Nordea beslutade i dag på ett styrelsemöte att bankens moderbolag ska flytta till Finland från Sverige. Anledningen till flytten är bland annat att Sverige inte är med i bankunionen, något som Finland, som EU-land, är.

Nordea uppger att verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och bara ett fåtal medarbetare kommer att påverkas av huvudkontorets flytt.

Med andra ord så kommer arbetet fortsätta som tidigare i PK-huset där Nordea har verksamhet på samtliga plan utom det i botten.

– Kontoret kommer att vara kvar. Det här är ingenting som kommer att påverka verksamheten, säger Petter Brunnberg på Nordeas pressavdelning.