Nordost ska fortsätta växa

Nordostkommunerna ser gärna att planerna på Roslagsbanan till Arlanda konkretiseras.
Nordostkommunerna ser gärna att planerna på Roslagsbanan till Arlanda konkretiseras.
Nordostkommunens ska fortsätta växa enligt visionen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS.
Men nu kräver kommunerna mer än visioner. Konkreta planer behövs. Gärna med fokus på Roslagsbanan till Arlanda.

Nu målas planerna upp för hur Stockholmsregionen ska växa fram till år 2050 i RUFS, den regionala utvecklingsplanen som tas fram av landstinget.

Visionen talar om en tillväxt med 100 000 fler invånare, 50 000 fler arbetstillfällen i Nordostsektorn.

Nu får kommunerna tycka till om planen från landstinget.

Visionerna är i sin helhet bra, menar samarbetsorganet Stockholm Nordost som består av de sex kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje.

Men nu är det dags för verklighetsnära, konkreta planer istället för de visioner som regionen enades om i RUFS 2010.

För Nordostkommunernas del handlar det mycket om transporter och spårbunden trafik. Fokus ligger på den hett önskade förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda och på hur Arvinge i Täby ska utvecklas till ett nytt nav för kollektivtrafiken.

Detta kan kommunerna inte åstadkomma på egen hand. Därför önskar Nordost att den nya RUFS:en ska kunna fungera som långsiktigt kontrakt mellan regionen och staten.