Arvid Nordquist kan flytta till Sollentuna

Arvid Nordquist vill öppna ett kafferosteri på Kronåsen.
Arvid Nordquist vill öppna ett kafferosteri på Kronåsen.
Här, på fastigheten Tekniken 1 i den norra delen av Kronåsen, vill Arvid Nordquist bygga.
Här, på fastigheten Tekniken 1 i den norra delen av Kronåsen, vill Arvid Nordquist bygga.
Kaffe-jätten Arvid Nordquist vill flytta till Sollentuna.
Företaget har visat intresse för flera platser i kommunen, och nu ska det prövas om det går att bygga ett rosteri på Kronåsen.

Väldoft är kanske inte det första man tänker på när Kronåsens industriomåde kommer på tal.

Men det kan det bli ändring på.

I somras fick Sollentuna kommun en ansökan om planbesked från fastighetsägaren Fabege. Bolaget vill att kommunen ska ändra detaljplanen så att det blir möjligt att öppna ett kafferosteri på fastigheten Tekniken 1 i den norra delen av Kronåsen.

Bakom ansökan står kaffe-jätten Arvid Nordquist.

– De har visat intresse för flera platser i Sollentuna. Vissa var mindre lämpliga, men den här skulle kunna passa för en verksamhet som luktar, säger Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun.

Han drar en parallell till Jästfabriken i Rotebro där lukt från verksamheten har varit en bromkloss för stadsutveckling i området, och poängterar att det inte alltid spelar roll om lukten i fråga upplevs som angenäm eller obehaglig.

Idag väntas stadsbyggnadsnämnden säga ja till kommunledningskontorets förslag om att påbörja ett planarbete för att pröva möjligheten att gå Fabege och Arvid Nordquist till mötes.

Arvid Nordquist vill öppna rosteri på Kronåsen.

Fastigheten, där Fabege vill bygga ett komplett rosteri med produktion, lager och kontor, har ett utmärkt skyltläge utmed E4.

– Tidigare fanns det en önskan från Stockholms stad om att infarten till Stockholm skulle vara en grön korridor, men det gäller inte längre. Verksamheterna ska få synas, men vi ställer i gengäld högre krav på gestaltningen, säger Anders Hallmén.