Nordsydlinjen förlängs – och angör Sandhamn

Linjen körs från och med 2017 av Waxholmsbolagets egna båtar.
Nästa sommar körs sträckan av Waxholmsbolagets egna, större båtar. Det tros öka antalet resenärer ytterligare.
Karta över Skärgårdslinjen.
Nord/Sydlinjen körs från Arholma i norr till Nynäshamn i söder. 2017 ingår även Sandhamn i sträckan.
Skärgårdslinjen Nordsyd förlängs och får nya och större båtar. Fler nyheter är servering ombord och nytt stopp i Sandhamn 2017.

I dag, tisdag, väntas trafiknämnden fatta beslut om att förlänga Nord/Sydlinjen. 2017 är det sista försöksåret för sträckan, sedan ska linjen utvärderas och utredas inför framtiden.

Nord/Sydlinjen startades på prov för att skapa knyta ihop Stockholms yttre skärgård från Arholma i norr till Nynäshamn i söder. Linjen infördes på försök sommaren 2015 och blev genast en stor succé. 13 000 passagerare var över förväntan och vissa turer tvingades rederiet kalla in förstärkning av båttaxi för att alla resenärer skulle komma med.

Angör Sandhamn

Några nyheter inför nästa sommar är att sträckan körs av Waxholmsbolagets egna och större båtar. Det gör det möjligt att köpa mat och dryck ombord i större utsträckning, något som har saknats de två första åren. Nytt är även att linjesträckningen är något förändrad, där den största förändringen är att båten nästa år går till Sandhamn istället för Stavsnäs och Räfsnäs istället för Kapellskär. Totalt kommer båten att köra nio veckor under högsäsong.
– Sandhamn är en av skärgårdens allra mest centrala besöksmål som lockar många besökare till skärgården, därför känns det kul att linjen nu kommer kunna angöra där, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

”Man kommer kunna sitta ute på däck och dricka en öl och njuta”

Vill få upp antalet resenärer

Sträckan har dock sett en stor nedgång under 2016 med drygt 3 500 färre sålda biljetter jämfört med föregående år. Men Gustav Hemming tror att den nya rutten och de nya, större båtarna kommer att få upp antalet resenärer igen. Drycken ombord kan också spela roll.
– Det har varit många resande under försöksperioderna hittills, även om vi såg en liten nedgång under förra året. Med den nya rutten och de större båtarna finns ännu större möjligheter för fler resande. Man kommer kunna sitta ute på däck och dricka en öl och något gott att äta och njuta mer av själva reseupplevelsen, säger han.