Normkritik ska läras ut

Mitt i:s artikel om Jackie som misshandlades i Rinkeby nådde många på sociala medier. Händelsen polisutreds som ett hatbrott, då Jackie är öppet transsexuell.

RFSL Stockholm vill se en ökad satsning i skolorna och andra offentliga instanser för att minska all typ av diskriminering och våld.

– Vi ser att det görs alldeles för lite. Vi behöver mer utbildning om normkritik i skolorna. Vi når ut genom vår skolverksamhet för att stödja ungdomar och organiserar lokala event, men det behövs mer verksamhet utanför innerstadens gränser, säger Andrés Esteche, ny ordförande för RFSL Stockholm, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheters Stockholmsavdelning.

I förra veckan berättade Mitt i om Jackie Ingevald som blev rånad och misshandlad på Rinkeby torg i februari. Gänget som attackerade henne tafsade på henne och kallade henne för ”transa” och ”shemale”. Efter attacken känner sig Jackie, som är öppet transsexuell, inte längre säker i Rinkeby och vill flytta därifrån.

I Mitt i:s artikel berättade också den öppet homosexuelle Per Pettersson om ett hårdare samhällsklimat i Husby. Efter incidenter som äggkastning mot balkongen såg sig han och hans pojkvän tvungna att flytta från Husby.

Men RFSL Stockholm vill inte peka ut något område som särskilt HBTQ-fientligt.

– Vi ser inte HBTQ-fobi som endast ett förortsproblem. Jag har själv blivit misshandlad på Kungsgatan mitt i stan. Men vi blundar inte för att problemen finns i förorten, säger Andrés Esteche.

Att det tuffare klimatet för HBTQ-personer i Järva skulle bero på konservativa religiösa krafters inverkan, som en del av de vi pratat med tror, håller han inte med om.

– Det går inte att stigmatisera en religion och vi skulle aldrig koppla problemen med hatbrott till en religion, säger Andrés Esteche.

Från politiskt håll arbetar majoriteten i stadshuset med att öka det normkritiska tänkandet.

FI har lagt fram ett förslag för ett stadsövergripande HBTQ-program för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, som just nu är ute på remiss. Beslut ska fattas under hösten.

– Programmet betonar ett normkritiskt och inkluderande perspektiv och tanken är att öka kunskapen och förståelsen för HBTQ-frågor i Stockholms stads samtliga verksamheter, säger Zandra Bergman, pressekreterare för Sissela Nordling Blanco (FI), som ansvarar över frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

– Hatbrott ska tas på allvar. Man ska inte behöva uppleva att man känner sig hotad där man bor, säger Zandra Bergman.

Polisen i Järva bedriver inget aktivt arbete mot just de här problemen.

– Jag känner inte till att HBTQ-personer skulle vara mer utsatta för trakasserier och hatbrott här än någon annanstans, säger Niclas Anderson.

Att ett brott klassas som hatbrott gör det extra allvarligt och dessa ärenden är särskilt prioriterade av polisen tillägger han.

Det finns behov av mer sexualupplysning i Järva liksom i övriga Stockholm, anser RFSU Stockholms ordförande Amanda Netscher med anledning av de upplevelser och brott som Jackie Ingevald och Per Pettersson varit utsatta för.

RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning, har bland annat till uppdrag att motverka fördomar och öka den sexuella hälsan i Sverige.

RFSU har inte några planerade kampanjer just i Järva. Men Amanda Netscher vill gärna satsa på det.

– Vi ser ett behov av sexualupplysning i Järva liksom i andra områden i Stockholm. Det är viktigt att lyssna på förtrycktas berättelser och ha ett rättighetsperspektiv på frågorna. Vi vet att det finns en stor brist på god sexualupplysning globalt och att många som kommer till Sverige inte har fått någon sådan upplysning i skolan alls, säger Amanda Netscher.

RFSU arbetar aktivt med att erbjuda sexualupplysning på SFI-undervisning och HVB-hem i Sverige.