Min lokala hjälte

Norra banans gamla vagnar eldades upp

Nyligen togs Lidingöbanans gamla spårvagnar ur drift och forslades till en återvinningsstation. Annat var det när norra Lidingöbanan lades ner.

Då brändes vagnarna upp.

För ett par veckor sedan drog SL igång med moderniseringen av Lidingöbanan. Under tiden som arbetet pågår och Lidingöbanan är avstängd ska ersättningsbussar trafikera sträckan Ropsten-Gåshaga istället.

När Lidingöbanan slutade gå ställdes vagnarna upp vid Aga station för att därefter transporteras till Vendelsö industriområde för att skrotas.

När norra banan, som gick från Lidingöbron via Islinge, Dalängen, Kyrkvägen och vidare mot sin ändstation vid Lidingövallen, stängdes i juni 1971 gick det annorlunda till.

Lidingöbon Ingvar Svenserud minns när spårvagnarna togs ur bruk för att ersättas med bussar.

– Jag kommer ihåg att bara några dagar efter att vagnarna hade slutat rulla ställdes de upp på en lång rad mellan Kvarnen och Kyrkviken. Det var minst 15 vagnar, säger han.

Ingvar Svenserud var själv väldigt intresserad av tåg och teknik och berättar att han gick till vagnparaden för att se vad som skulle hända med vagnarna.

– Det jag minns är att man dränkte in vagnarna med diesel och sedan satte man eld på dem. Ett par stycken åt gången och det bolmade svart tjock rök från vagnarna och rutorna sprack med en smäll och taken sjönk in. När vagnarna hade slutat brinna fanns bara metallen kvar, säger han.

När alla vagnar hade eldats upp kom, enligt Ingvar Svenserud, finska svetsare till Lidingö för att ta hand om resterna. Ingvar Svenserud fick blodad tand av äventyret och sökte kort därpå sommarjobb på södra banan.

– Det fattades förare så jag snabbutbildades och efter bara tre dagar började jag köra tåget. Så snabbt gick det på den tiden. Det tar betydligt längre tid i dag att utbilda sig, säger han.

I dag finns en gammal spårvagn kvar som trafikerade norra banan på Lidingö och den står uppställd i Spårvägssällskapets museum i Malmköping.

Fakta

Norra banan 1907-1971

Norra Lidingöbanan ­började trafikera Lidingö 1907.

Banan gick från Lidingöbron mot Islinge längs Norra Kungsvägen, Lejon­vägen, Vasavägen och Kyrkvägen förbi Kvarnen, Kyrkviken till en vänd­station norr om Lidingö­vallen.

Platsbrist vid nya Lidingöbrons brofäste och ökad ­bilism gjorde att Norra banan lades ner den 12 juni 1971.

Några av vagnarna eldades upp och några fortsatte att vara i bruk på den Södra banan.