Detaljplan för Max klar att antas

Gångsätra Ytterligare ett steg är taget mot den nya hamburgerrestaurangen Max i Gångsätra.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har skickat detaljplanen fört området vidare i processen. Nu är det kommunfullmäktige som får ta ställning till om den ska antas, och det kan göras tidigast den 26 augusti. Kommunfullmäktige ska även besluta om att godkänna ett marköverlåtelseavtal.

På den gamla Motorgården har bebyggelsen rivits och arbeten inför den spårvägsdepå som ska byggas vid Aga pågår. Syrenbuskarna, som minner om Gångsätra gård som låg här tidigare, har tagits bort tillfälligt men ska återplanteras när Max har byggt sin restaurang.