Norra Skärsätra ska bevaras

Skärsätra Planområdet för Norra Skärsätra blir en tredjedel mindre än vad som tidigare har planerats.

Detaljplanen inte bara reglera den befintliga bebyggelsen utan är också till för att skydda natur- och kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Området har inte tidigare omfattats av någon detaljplan, så de fastigheter som i dag finns här är oreglerade.

Men Centerpartiet är inte nöjda med beslutet. De vill att gränsen för Långängens naturreservat flyttas fram till den befintliga bebyggelsen, så att inte mer mark riskerar att exploateras i framtiden.