Norrmalm ska få 6 000 bostäder

År 2030 ska Stockholm få 140 000 nya lägenheter. 6 000 av dessa ska byggas på Norrmalm.

Stockholm stad presenterade i förra veckan en rapport om hur man ska kunna bygga 140 000 nya bostäder de närmaste 16 åren. 6 000 av dem ska upp på Norrmalm.

5 100 bostäder på Norrmalm är redan inne i ett planeringsskede, varav 3 000 ska byggas i Hagastaden. Det betyder att man i stadsdelen skulle kunna skapa 900 helt nya bostäder.

Var de nya bostäderna skulle kunna få plats går rapporten inte in på – och det vill inte heller stadens representanter säga i detta tidiga läge.

Vad man däremot lovar är att inga grönytor på Norrmalm kommer att exploateras till förmån för hus. I stället hand-lar det om att förtäta områden som redan är bebyggda.

– Siffrorna är mycket realistiska. Det handlar inte om någon jättekraftig exploatering. Om det är en stadsdel där husen är fyra–fem våningar i dag har vi ritat in nya fyra- och femvåningshus. Så när det gäller höjden har vi snarare tagit i i underkant. Däremot handlar det om tät bebyggelse i de kollektivtrafiknära lägena, säger stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M).

Alla hyllar dock inte jakten på nya bostäder.

– Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket. I dag bygger vi hus i lägen där vi aldrig skulle ha byggt tidigare, vid trafikleder och liknande, säger Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Stockholms lantbruksuniversitet.

Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket.