Norrmalmsborna tjänar bäst i stan

På Norrmalm tjänar invånarna mest i stan – mer än på Östermalm som länge ledde inkomstligan. Allra mest tjänar de få som bor i ­Jakobs församling.

Nyss släppte kommunen statistik om invånarnas inkomster. Inte överraskande tjänar innerstadsborna mer än man gör i ytterstan. Och inom tullarna är det Norrmalm som leder inkomstligan – inte Östermalm som man skulle kunna tro.

Grannstadsdelen hade fram till 2009 de högsta medelinkomsterna men året därpå blev den passerad av Norrmalm som parkerade sig i topp bland stadens stadsdelar. Den positionen har Norrmalmsborna behållit sedan dess.

Mest på Norrmalm tjänar i snitt de drygt 2 000 invånarna i yrkesverksam ålder i norra Adolf Fredriks församling. I kvarteren ovanför Tegnérlunden drog befolkningen i yrkesverksam ålder in 455 000 om året. Här är kvinnor och män de mest välbetalda inom Norrmalm. Kvinnorna drog in 365 600 mot männens 541 300 kronor.

På andra plats i inkomstligan kommer Jakobs församling med sina 157 invånare i yrkesverksam ålder. De jobbade ihop 424 100 kronor. Här tjänade kvinnor 282 500 kronor och drog därmed in bara 55 procent av männens 512 700.

De var dock inte ensamma om att få mindre i lön. Ojämlikheten när det gäller inkomster finns i hela stan, även om den varierar mellan stadsdelarna.

För den som önskar en utjämning är det ingen tröst att se till inkomstutvecklingen historiskt. Mellan 2003 och 2013 ökade Norrmalmskvinnornas inkomster med 42 procent och för männen med 44 procent.

De lägsta inkomsterna på Norrmalm finns i Birkastan, eller västra Matteus församling som området heter i stadens statistik. I dessa kvarter var medelinkomsten 409 500 kronor. För kvinnor låg den på 349 400 och för männen 471 800. Kvinnorna tjänade nådde därmed 87 procent av männens lön.

Siffrorna baseras på den taxerade inkomsten 2013 för invånare mellan 20 och 64 år.