Klara spär på otryggheten i Norrmalm

Klarakvarteren bidrar till att rädslan för brott har ökat sedan 2014.
Klarakvarteren bidrar till att rädslan för brott har ökat sedan 2014.
Norrmalmsborna rädsla för rån, misshandel och våldtäkt har ökat enligt den nya trygghetsundersökningen.
Boende på Norrmalm blir allt mer oroliga för att utsättas för brott, det framgår av stadens trygghetsundersökning som görs i staden var tredje år. 20 procent av 1 185 svarande Norrmalmsbor är rädda för att drabbas av olika brott. Vilket kan jämföras med 13 procent år 2014.
Anledningen till ökningen har man inte fördjupats sig i än. Men man vet att ökningen främst handlar om Klara-området.
– Det är en ökad otrygghet i Klara. Det är det området inom Norrmalm där otryggheten främst ökat enligt undersökningen. Där har vi ett arbete som har pågått i flera år. Sergels torg har alltid varit en plats där de begåtts narkotika brott, säger Johanna Engman, stadsdelsdirektör för Norrmalm.

Trafikkontoret har ökat belysningen

De brott man är mest orolig för är att bli utsatt för är rån, misshandel utomhus och våldtäkt utanför hemmet. Även känslan av otrygghet när man går ensam ute på kvällen ökar.

– Vi har ett brottsförebyggande råd tillsammans med alla aktörer runt omkring Klara. Trafikkontoret har till exempel ökat upp belysningen på Brunkebergstorg, säger Johanna Engman.
Enligt rapporten har personer som blivit utsatt för misshandel ökat med 2 procent sedan 2014. Något som inte ökar är personer som blivit utsatt för rån, andelen ligger på 3 procent ligger precis som 2014.