Norrtullsgatan stängs av för biltrafik – rustas upp för miljoner

Norrtullsgatan stängs av för bildtrafik.
Redan i dag är kvarteret avstängt från biltrafik – nu ska det bli permanent.
En del av Norrtullsgatan ska rustas upp för miljoner och stängas av permanent för biltrafik. Platsen ska få nytt torg, dubbelriktad cykelbana, nya möbler – och träd för en halv miljon.

Nu är det bestämt att en del av Norrtullsgatan blir fortsatt avstängd från biltrafik.

Det gäller inom första kvarteret norr om Odenplan, mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan.

20 000 passerar platsen dagligen

Under en genomsnittlig vardag passerar 20 000-25 000 gående och 1 500 cyklister kvarteret, enligt ett tjänsteutlåtande.

Nu ska platsen bli ännu bättre för gående och cyklister.

Bild ut tjänsteutlåtande på Norrtullsgatan.

Platsen som ska rustas upp. Bild: ur tjänsteutlåtandet

Rustas upp för miljoner

Platsen ska gå från väg till torg – få en större gångyta, nya sittplatser och träd. Bara de nya träden beräknas kosta en halv miljon kronor.

Platsen ska dessutom få mer belysning, ny dubbelriktad cykelbana – och ett breddat övergångsställe över Karlbergsvägen.

Tillsammans väntas hela prislappen hamna på 5,2 miljoner kronor.

Väntas stå klart till vintern

Redan i dag är kvarteret avstängt från biltrafik sedan ungefär ett år tillbaka, men nu ska det alltså bli permanent – och upprustat för gångtrafikanter och cyklister.

– Det kommer rustas upp i etapper och bör vara klart till vintern, säger Stina Airijoki, handläggare på Trafikkontoret.

I tjänsteutlåtandet står det att upprustningen görs för att få fler att vilja använda gångstråket.