ANNONS

Stockholm sände 48 till Almedalen på skattebetalarnas bekostnad

Almedalen 2019: Stockholms stad lade 150 200 kr på politikerveckan
Mitt i:s granskning visar på stora skillnader mellan kommunernas notor för Almedalen.
Stockholms stad skickade närmare 50 personer till Almedalsveckan på skattebetalarnas bekostnad. Notan: 230 000 kronor.
Andra avstod helt.
– Jag har inga problem med att politiker åker till Almedalen, men det offentliga ska inte betala, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.
ANNONS

Politikerveckan i Almedalen i Visby har blivit en institution – ett tillfälle att visa upp sig och knyta kontakter. Men också ett jippo som omsätter miljontals kronor – och en stor del kommer från skattebetalarna.

Hur mycket pengar spenderar våra kommuner på Almedalsveckan? Lokaltidningarna Mitt i ställde frågan till länets samtliga kommuner och kommunala bolag samt till Stockholms stads förvaltningar. Svaren visar på stora skillnader.

De flesta deltog

De flesta av kommunerna i Stockholms län valde att skicka folk till sommarens Almedalsvecka. I Stockholms stad skiljde det sig åt vilka stadsdelar, förvaltningar och bolag som deltog.

Totalt åkte 48 personer till Visby på skattebetalarnas bekostnad, för närmare 230 000 kronor.

Majoriteten av stadsdelarna, tolv stadsdelar, åkte inte alls till Almedalen. Östermalm och Enskede-Årsta-Vantör var de enda som deltog. Av stadens förvaltningar åkte tre till Almedalen: Idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och exploateringskontoret. Av stadens bolag deltog bland annat Stockholms hamnar, Familjebostäder och Svenska bostäder.

Även de sex partierna i kommunstyrelsen åkte till Visby. Fem partier uppger att de bekostade resan med pengar ur partikassan, Kristdemokraterna uppger att partiet tog pengar ur kanslikassan, skattepengar, pengar som politiken i Stockholms stadshus får varje år och som ska bekosta personal, utbildningar, konferenser etcetera.

”Hur dessa pengar fördelas bedömer varje rotel. I år gjorde vi bedömningen att Erik (Slottner, äldreborgarråd) tillsammans med en pressekreterare skulle delta under Almedalsveckan under tre dagar”, skriver KD:s presstjänst.

Men inte alla kommuner åkte till Almedalen.

Bland kommunerna som avstod helt finns Solna, Danderyd och Täby.

ANNONS

Det offentliga ska inte betala

Erik Andersson (M), KS-ordförande Täby

– Det finns ingen nytta för en myndighet att vara på plats. Tanken med Almedalen har gått förlorad, tanken var att det skulle vara en plats för väljare och valda att träffas på, inte för myndigheter. Jag tror inte på att man sätter kommunen på kartan genom att delta i Almedalen. Sedan har jag inga problem med att enskilda politiker åker till Almedalen men det offentliga ska inte betala, säger Erik Andersson (M), är kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Skickade ensam tjänsteman

Österåkers kommun skickade en ensam tjänsteman. Personen åkte med färja till Visby och stannade över dagen för att tala på ett seminarium. Kostnad: 1 500 kronor.

Huddinge kommun däremot skickade 35 personer. Det kostade 278 000 kronor. Pengar som är väl spenderade enligt Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

– Kommuner befinner sig i olika utvecklingsskeden och Huddinge är nu inne i ett expansivt skede, säger Pia Forsberg.

Almedalsveckan ger goda möjligheter att utveckla och skapa nya kontakter

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun

Då behöver man knyta nya kontakter, menar hon.

– Med den samhällsutveckling som Huddinge står inför behöver vi samarbeta med olika aktörer och där ger Almedalsveckan goda möjligheter att utveckla och skapa nya kontakter.


De skickade folk till Almedalen – så mycket kostade det

*Östermalms stadsdelsförvaltning skickade en person men stod inte för kostnaden.

De kommuner, stadsdelar och kommunala bolag som inte redovisas i listan deltog inte i Almedalen.


En annan kommun som storsatsade på Almedalen var Haninge som skickade tio politiker och sju tjänstemän till Almedalen för sammanlagt 200 000 kronor.

– Vi har ett fyraårigt projekt där vi deltar för att skapa attraktivitet för vår nya kommande stadskärna och mer infrastruktur på Södertörn, säger Håkan Filipsson, pressansvarig i Haninge kommun.

Fakta

Så svarade kommunerna

BOTKYRKA

15 personer deltog. Kommunen betalade  för transport och boende.

Kostnad: 101 216 kronor.

Motivering för att delta: ”Vi deltog för att föreläsa, delta i paneldebatter, omvärldsbevaka och kompetensutveckla.”

DANDERYD

Deltagande i Almedalen rymdes inte i kommunens prioriteringar.

EKERÖ

Ett deltagande av kommunen som organisation var inte aktuellt. Politiker från Ekerö deltog dock, då som representant för respektive parti. Politikerna betalade själva för sitt deltagande.

HANINGE

Tio politiker och sju tjänstemän deltog.

Kostnad: 200 000 kronor.

Motivering för att delta: ”Vi har ett fyraårigt projekt där vi deltar för att skapa attraktivitet för vår nya kommande stadskärna och mer infrastruktur på Södertörn.”

HUDDINGE

Ett 30-tal personer, sex politiker och en politisk sekreterare, deltog. Kommunen betalade för resa och boende.

Kostnad: 278 000 kronor.

Motivering för att delta: ”Almedalen ger oss en möjlighet att träffa intressenter och investerare som vill vara med och utveckla Huddinge med fler arbetsplatser, bostäder, förskolor och skolor.

JÄRFÄLLA

Två personer deltog från kommunens näringslivsbolag, Järfälla näringsliv AB.

Kostnad: 7 264 kronor.

Motivering för att delta: Omvärldsbevakning samt deltagande i paneldiskussion.

LIDINGÖ

Två tjänstepersoner deltog.

Kostnad: 15 000 kronor.

Motivering för att delta: Kommunen deltog i olika programpunkter tillsammans med några samarbetspartners samt kompetensutveckling för tjänstepersonerna.

NACKA

Elva personer deltog.

Kostnad: 105 930 kronor.

Motivering för att delta: Nacka kommun ”deltar i Almedalen för att utveckla idéer och planer kring några av våra störst strategiska frågor just nu: att växa och bygga stad.

NYKVARN

Tre personer deltog.

Kostnad: 29 000 kronor.

Motivering för att delta: Kommunen deltog i Almedalsveckan 2019 i syfte att träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och att därmed kunna påverka i för kommunen viktiga frågor.”

NORRTÄLJE

Kommunen avstod av kostnadsskäl och för att kommunen inte såg någon nytta med att synas i Almedalen.

NYNÄSHAMN

Fem personer deltog, fyra politiker och en politisk sekreterare. Kommunen betalade för boende och båtbiljetter.

Kostnad: 58 500 kronor.

Motivering för att delta: För att delta vid möten som gynnar kommunen.

SALEM

Kommunen deltog i ”begränsad omfattning” och betalade för resor, logi och hyra av monter.

Kostnad: Cirka 40 000 kronor.

Motivering för att delta: Kommunens presstjänst uppger att de generellt är restriktiva med att delta ”i dessa typer av aktiviteter” men har valt att i begränsad omfattning delta med deltagare från skolan, ett av kommunens ”viktigaste utvecklingsområden”.

SIGTUNA

Tre tjänstepersoner deltog. Kommunen betalade för boende och transporter.

Kostnad: Cirka 31 000 kronor.

Kommunens motivering för att delta: ”Almedalen är en bra arena för att knyta kontakter, tillvarata goda idéer och omvärldsbevaka.”

SOLLENTUNA

Två tjänstpersoner deltog.

Kostnad: En extern organisation och ett externt företag stod för kostnaden, för en av deltagarna kostade båtresa och boende 1 308 kronor, för den andra deltagaren betalade den externa organisationen.

Motivering för att delta: ”Från kommunen deltog två tjänstemän då de var efterfrågade utifrån sin profession och ett samarbetsprojekt.”

SOLNA

Deltagande i Almedalen var inte relevant.

SUNDBYBERG

Två politiker deltog. Kommunen betalade för resa, boende och hyrbil.

Kostnad: 14 389 kronor.

Motivering för att delta: Kommunens presstjänst uppger att de inte har varit så aktiva i Almedalen de senaste åren, i år var deltagandet oerhört sparsamt.

SÖDERTÄLJE

Nio politiker och fem tjänstepersoner deltog. Kommunen stod för resa och boende.

Kostnad: 261 416 kronor.

Motivering för att delta: Kommunen genomförde ett seminarium och deltog även på möten och seminarier. ”Inget annat tillfälle erbjuder samma möjligheter till nätverkande och påverkan”, skriver kommunen i ett mejl.

TYRESÖ

Tio personer deltog. Kommunen betalade för boende, måltider, resor samt arrangörskostnad.

Kostnad: Cirka 200 000 kronor.

Motivering för att delta: ”Vi är i Almedalen främst för att knyta kontakter med aktörer som är intresserade av att etablera sig i kommunen.”

TÄBY

Deltagande i Almedalen skapar ingen nytta för Täby kommuns invånare.

UPPLANDS-BRO

Tolv tjänstepersoner deltog. Kommunen betalade för boende och resa.

Kostnad: 40 000 kronor.

Motivering för att delta: ”Att vara i Almedalen är ett sätt att knyta viktiga kontakter och verka för Upplands-Bro kommuns intressen.”

UPPLANDS VÄSBY

Delar av den politiska ledningen fanns på plats, bland annat fyra kommunalråd. Kommunen betalade resan och hyran för två lägenheter.

Kostnad: 31 000 kronor.

Motivering för att delta: Kommunen gör varje år en bedömning om Almedalen är en relevant arena att finnas på, med egna arrangemang, för att kommunicera i framförallt samhällsbyggnadsfrågor.

VALLENTUNA

Sju personer deltog. Kommunen hyrde ett hus utanför Visby ringmur. Kommunen stod för båtresan och hyra av cyklar.

Kostnad: 70 000 kronor.

Motivering för att delta: För att samverka, bygga relationer med viktiga intressenter, påverka omvärlden, och kompetensutveckling.

VAXHOLM

Det har inte varit en aktuell fråga, enskilda politiker åker till Almedalen av eget intresse. Kommunens tjänstepersoner har valt andra forum för kompetensutveckling och informationsinhämtning.

VÄRMDÖ

Deltagande i Almedalen har inte funnits med i kommunens kommunikationsstrategi.

ÖSTERÅKER

En tjänsteperson deltog. Tjänstepersonen åkte färja till Visby över dagen.

Kostnad: 1 500 kronor.

Motivering för att delta: Kommunens tjänsteperson var inbjuden att tala på ett seminarium som bedömdes vara relevant att delta i, för att sprida kommunens erfarenheter och få ökad kunskap inom området.

STOCKHOLMS STAD

Östermalms stadsdelsförvaltning deltog med en person. Stadsdelen stod inte för kostnaden.

Kostnad: Ingen kostnad.

Motivering för att delta: Har inte lämnat någon motivering.

Enskede–Årsta–Vantör stadsdelsförvaltning deltog med två personer. Resa och boende betalades av den statliga myndigheten Vinnova.

Kostnad: 5 200 kronor.

Motivering för att delta: Syftet med deltagandet var att sprida information om ett vård- och omsorgsboende, utveckling av digitala produkter och studentsamverkan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Då Järvaveckan genomförs på Spånga IP prioriterar vi att möta stadsdelsområdets invånare där för att berätta om vår verksamhet.”

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Vi når inte vår målgrupp där. Däremot deltog vi i Järvaveckan.”

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, har inte deltagit.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, har inte deltagit.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Det är inget som har prioriterats i våra verksamheter.”

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Vi diskuterade inte heller ett deltagande men kan säga i efterhand att vi ser inte att en vinst med att deltaga väger upp de kostnader som skulle uppstå.”

Älvsjö stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. Motiveringen är att förvaltningens ”huvuduppdrag är att ge stöd och service till personer som bor i Älvsjö.”

Farsta stadsdelsförvaltning, har inte deltagit.

Bromma stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. Stadsdelsförvaltningen har aldrig deltagit under Almedalsveckan.

Skärholmens stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Vi tog beslut att avstå och prioritera annat.”

Norrmalms stadsdelsförvaltning, har inte deltagit.

Södermalms stadsdelsförvaltning, har inte deltagit. ”Dels för att det är för dyrt och för att vi inte ser att den kanalen skulle ge störst effekt i jämförelse med andra mer lokala evenemang.”

Idrottsförvaltningen deltog med en person. Förvaltningen stod för resekostnaden, båt tur och retur.

Kostnad: 1 224 kronor.

Motivering för att delta: Idrottsdirektören var inbjuden att delta i två panelsamtal.

Miljöförvaltningen deltog med två personer.

Kostnad: Cirka 3 000 kronor.

Motivering för att delta: Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom klimat- och miljöområdet.

Exploateringskontoret deltog med en person.

Kostnad: Cirka 22 000 kronor.

Motivering för att delta: Har inte lämnat någon motivering.

Stadsledningskontoret deltog med en person. Staden betalade för resekostnaden.

Kostnad: 3 235 kronor.

Motivering för att delta: En tjänsteperson var tillfrågad att delta i en paneldebatt om innovation och ledarskap.

Stadsbyggnadskontoret deltog med med två personer. Staden betalade för resekostnaden och boende.

Kostnad: 34 150 kronor.

Motivering för att delta: Tjänstepersonerna var inbjudna som deltagare i seminarier och möten samt erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Utbildningsförvaltningen, har inte deltagit. Förvaltningen deltar sedan några år tillbaka inte i Almedalsveckan utan prioriterar istället deltagande i Järvaveckan.

Serviceförvaltningen, har inte deltagit.

Socialförvaltningen, har inte deltagit.

Stadsarkivet, har inte deltagit. ”Det är inget vi valt att prioritera.”

Stockholms kyrkogårdsförvaltning, har inte deltagit. ”Vi avstod för att vi inte tyckte att ett deltagande skulle gynna vår verksamhet.”

Överförmyndarförvaltningen, har inte deltagit. ”Vi har inget behov av att delta.”

Arbetsmarknadsförvaltningen, it- och kommunikationsstaben, har inte deltagit. Verksamheten avstod främst av ekonomiska skäl ”då vi arbetar med effektiviseringsåtgärder under hela året.”

Äldreförvaltningen, har inte deltagit.. Förvaltningen bedömde att det inte var motiverat.

Fastighetskontoret, har inte deltagit. ”Det berodde på att vi inte ansåg oss ha några frågor att driva på den arenan.”

Stockholm globe arena fastigheter, har inte deltagit. ”Det är inte en aktivitet som bolaget prioriterat.”

S:t Erik försäkring, kommunägt försäkringsbolag, har inte deltagit. ”Vi saknar anledning att delta.”

Sisab, kommunägt bolag, har inte deltagit. Bolaget ”har valt att prioritera andra arenor”.

Stokab, kommunägt bolag, har inte deltagit. ”Vår bedömning var att det i år inte var aktuellt.”

Stockholms stadshus AB, har inte deltagit.

Micas fastigheter i Stockholm AB, har inte deltagit. För begränsade möjligheter att nå flera olika intressenter och att nå ut med ”relevanta budskap”.

Stockholm vatten och avfall, har inte deltagit. ”Anledningen är att det inte är en del i vårt strategiska kommunikationsarbete.”

S:t Eriks markutveckling AB, har inte deltagit. ”Det brukar inte vara aktuellt”

Stockholms stad central förvaltning (skola), har inte deltagit. Rektor fattar beslut på respektive skola. Enligt de skolor förvaltningen haft kontakt med har ingen skola deltagit.

Stockholm parkering, kommunägt bolag, har inte deltagit.. Motiveringen är att bolaget inte ser ett värde i att delta under Almedalsveckan.

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, kommunägt bolag, har inte deltagit. Förmedlingen deltog inte i några seminarier eller arrangemang och bedömde att det inte var motiverat att åka dit i år.

Stockholms hamnar deltog med fyra personer. Det kommunala bolaget betalade för båtbiljetterna.

Kostnad: 4 899,70 kronor.

Motivering för att delta: Bolagets VD deltog i en paneldebatt på temat sjöfart ur ett Östersjöperspektiv, ”en relevant och viktig fråga för verksamheten”.

Familjebostäder deltog med sju personer.

Kostnad: 22 000 kronor.

Motivering för att delta: ”För att nätverka och knyta nya kontakter”.

Stockholm business region deltog med fem personer. Bolaget betalade för transport och boende med självhushåll.

Kostnad: Inget svar.

Bolagets motivering för att delta: ”Vi var inbjudna som talare under Almedalsveckan 2019 utifrån vår kompetens och uppdrag.”

Stockholmshem deltog med nio personer. Bolaget betalade för båtresan, gemensamt boende samt hyra av cyklar.

Kostnad: Cirka 55 000 kronor.

Motivering för att delta: Bolaget deltog ”för att stärka vårt varumärke som samhällsbyggare och attraktiv arbetsgivare, upprätthålla nätverk och knyta nya kontakter.”

Svenska bostäder AB deltog med nio personer. Resa, boende och förberedande arbete som material till seminarier, betalades av det kommunägda bolaget.

Kostnad: 41 958 kronor.

Motivering för att delta: ”För oss handlar Almedalen till stor del om kunskapsdelning.”

Stockholms stadsteater AB deltog med två personer. Staden betalade för resa, boende, och produktionskostnad för seminarium.

Kostnad: 13 500 kronor.

Motivering för att delta: Arrangerade seminarium som en del av stadsteaterns utvecklingsarbete. Personalen besökte ett flertal andra seminarier och debatter som en del av teaterns omvärldsbevakning.

Valnämnden har inte deltagit. Nämnden skriver i ett mejl att den aldrig närvarat under Almedalsveckan.

Kristdemokraterna, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Partiet deltog med två personer, ett borgarråd och en pressekreterare, under tre dagar.

Kostnad: 14 000 kronor.

Motivering för att delta: Almedalen är en unik demokratisk mötesplats för politisk dialog och kunskapsutbyte.

Socialdemokraterna, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Tre politiska företrädare deltog.

Kostnad: Partiet betalade kostnaden, inte Stockholms stad.

Motivering för att delta: Almedalsveckan är viktig som arena för att träffa beslutsfattare, intresseorganisationer och företag och deltaga i debatter och panelsamtal.

Liberalerna, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Tre tjänstepersoner och två borgarråd deltog under två dagar.

Kostnad: Partiet betalade kostnaden, inte Stockholms stad.

Motivering för att delta: Partiet inhämtade bland annat kunskap om hur andra kommuner arbetar för trygghet och studiero i skolan och hur andra kommuner arbetar mot gängkriminalitet.

Centerpartiet, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Ett borgarråd och två tjänstepersoner deltog.

Kostnad: Partiet betalade kostnaden, inte Stockholms stad.

Motivering för att delta: Borgarrådet deltog i flera debatter och seminarier som berör våra arbetsområden i Stockholm, som idrotts- och stadsmiljöpolitik.

Sverigedemokraterna, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Tre personer deltog.

Kostnad: Partiet betalade kostnaden, inte Stockholms stad.

Motivering för att delta: För att nätverka och kommunicera med fokus på storstad.

Miljöpartiet, politiskt parti representerat i kommunstyrelsen. Sex personer deltog.

Kostnad: Partiet betalade kostnaden, inte Stockholms stad.

Motivering för att delta: Almedalen är en viktig arena för kunskapsutbyte, politisk diskussion och nätverkande.