Notan för skolbranden: 6 miljoner

Branden i Gubbängsskolans paviljong innebär en merkostnad på cirka sex miljoner kronor för stadens skolfastighetsbolag Sisab. En likadan paviljong ska hyras in men det är oklart när den kan vara på plats.

Paviljongen rymde fyra klassrum. Den var ännu inte i bruk när den brann i fredags. Enligt skolfastighetsbolaget Sisab är skadorna så allvarliga att den måste rivas.

– Det blev ganska omfattande rök- och vattenskador. Vi kommer att påbörja rivningen så snart det är möjligt, säger Thomas Bergsell, pressansvarig på Sisab.

Efter rivning ska paviljongen enligt Sisab ersättas med en likadan. Däremot är det oklart när den kan vara på plats.

– Det hänger på när vi kan börja riva och hur stor del av arbetena på plats som måste göras om. Men i alla fall till början av nästa termin borde den vara klar att använda, säger Thomas Bergsell.

Han uppger att Sisab, som är ett kommunalt bolag, har beräknat kostnaden för branden till cirka sex miljoner kronor. Summan inkluderar både hyreskostnad – paviljongen hyrs in från ett privat företag – och kostnad för arbeten på plats.

Liknande paviljonger har satts upp på flera andra skolor i Stockholm. Syftet är att öka skolornas kapacitet , bland annat med tanke på nyanlända elever från andra länder.

I en artikel i Mitt i Söderort i fredags sa Gubbängsskolans rektor Deirdre Cronin Olsson att det ännu inte var klart hur skolan skulle använda den nya paviljongen:

– Paviljongen var inte ens färdig och vi hade inte i detalj bestämt vilken typ av verksamhet vi skulle kunna ha där. I dagsläget kan vi ha hela vår verksamhet i befintliga lokaler.

Läs även: http://mitti.se/rektorn-svarar-om-branden/?tag=farstaskondal

http://mitti.se/polis-vi-har-en-huvudhypotes/?tag=farstaskondal