Notan för nya simhallen – en halv miljard

Så här är det tänkt att nya simhallen ska se ut
Så här är det tänkt att nya simhallen ska se ut
Oeniga politiker har klubbat vem som ska bygga, äga och driva nya simhallen i Saltsjöbaden
Oeniga politiker har klubbat vem som ska bygga, äga och driva nya simhallen i Saltsjöbaden
Risk för höga entréavgifter.
Skönt att slippa risken med att bygga simhallen.
Oeniga politiker har klubbat vem som ska bygga, äga och driva nya simhallen i Saltsjöbaden.

En oenig kommunstyrelse beslutade i måndags att bolaget Tagehus, som äger Medley som driver simhallen i Nacka, ska äga, bygga och driva den nya simhallen som ska byggas i Saltsjöbaden.

– Det ser vi jättemycket fram emot, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Bolaget har kompetens på området och kommunen slipper att ta risken att bygga simhallen, säger Mats Gerdau.

Betalar mångmiljonbelopp

Avtalet är skrivet så att Nacka kommun ska betala Tagehus 16 miljoner kronor per år under de 30 år avtalet löper, för att få använda simhallen, totalt närmare en halv miljard kronor. Bolaget arrenderar i sin tur marken simhallen byggs på av kommunen. Hur mycket bolaget ska betala i markavgäld beror på hur stor simhallen blir.

Enligt avtalet är avgälden 21,2 kronor per kvadratmeter. Räknat på en simhall som är 3 000 kvadratmeter skulle bolaget betala en årlig avgäld på 63 600 kronor som kan jämföras med de 16 miljoner kommunen å sin sida betalar bolaget i årlig avgift.

Ifrågasätter avtalet

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, har fler frågor än förhoppningar efter att upphandlingen klubbades i måndags:

– Redan för ett år sedan röstade vi emot att det är ett bolag som ska bygga, äga och driva simhallen och sedan ska vi hyra badhuset tillbaka. Den här typen av experiment har skapat enorma kostnader med Nya Karolinska. Det här kan bli ytterligare ett sådant moderatprojekt. Risken tar invånarna, säger Khashayar Farmanbar.

Enligt avtalet har bolaget vid prissättningen för entréavgifter rätt att jämförbara med priserna på två jämförbara verksamheter i andra badhus. Med den spa-avdelning som nämnts kan bolaget välja att jämföra sig med Sturebadet och Centralbadet i stan.

– Det kan ge höga entrépriser, säger Khashayar Farmanbar.

Det kommer inte heller att gå att köpa ett årskort som gäller i alla simhallar i Nacka.

Får stå för saneringen

Han vänder sig också mot den saneringskostnad som kommunen kommer att få stå för, innan marken där simhallen ska stå kan bebyggas.

Det är ingen jättebra deal för kommunens invånare

– Det är ingen jättebra deal för kommunens invånare.

Farmanbar tycker att i stället för att välja ett bolag som gör allt borde kommunen ha valt att ha ett bolag som byggde simhallen och ett annat bolag som hyrde simhallen av kommunen.

– Det skulle ge kommunen handlingsfrihet att om det behövs byta operatör. Jag vill ha valfrihet för invånare, inte för bolaget att sätta hur högt pris de vill.

Liksom KD tycker S att simhallen skulle ha placerats i Fisksätra, för att nå flest.

Tillbakavisar kritik

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ifrågasätter S oro:

– När det gäller marksaneringen så undrar jag bara hur S tänker. Vem skulle betala saneringen av gamla föroreningar på kommunal mark om inte kommunen som fastighetsägare? De verkar alltid tro att man kan smita från notan, men det går inte. Eller tror de att det finns någon annan som betalar för det? I så fall får de gärna tala om adressen så ska jag skicka fakturan dit. 

Mats Gerdau har heller ingen oro för höga entrépriser:

– När det gäller biljettpriserna så är jag inte orolig. De är både löjligt och grundlöst att jämföra med Sturebadet. Nya Näckenbadet ersätter gamla utslitna Näckenbadet och är till för vanliga Nackabor. 

Totalt tre bolag lämnade in anbud för att få bygga simhallen.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt Tagehus.